Wicca is een heel vrolijke religie vergeleken met veel andere. Op geregelde tijden valt er wat te vieren. Bijeenkomsten vinden plaats op de12 of 13 volle manen. Deze bijeenkomsten worden esbats genoemd. Daarnaast worden ook de acht jaarfeesten gevierd (de sabbats).

 

De esbats zijn over het algemeen besloten werkbijeenkomsten. Dan wordt er vaak gestudeerd, de volle maan gevierd of magie gedaan voor een bepaald doel. Dit zullen over het algemeen wat zwaardere, serieuzere bijeenkomsten zijn. Als je alleen werkt zijn dit mooie avonden voor een wandeling, een meditatie, magisch werk, een pathworking of andere rituelen.

De religieuze jaarfeesten, een cyclus die ook wel het Jaarwiel genoemd wordt, markeren belangrijke punten in de cyclus die we hier op Aarde ieder jaar doorlopen. Met name de dagen waarop dag en nacht even lang zijn (equinoxen) en langste en kortste dagen (zonnewendes) zijn belangrijk. Deze dagen markeren niet alleen de omslagen in de natuur, maar ook in ons eigen leven. Een aantal van deze feesten zijn voor een deel afgeleid van oude feesten die in voor-christelijke tijden werden gevierd. De data komen misschien bekend voor, doordat de katholieke Kerk ook belangrijke feesten op deze min of meer betekenisvolle data heeft gezet.

Dit zijn de feesten:

* Samhain, 31 oktober

* Yule, Winterzonnewende 22 december

* Imbolc, Candlemas, 2 februari

* Ostara, Lente-equinox, 20 maart

* Beltane, 1 mei

* Litha, Midzomer, Zomerzonnewende, 21 juni

* Lammas, Lughnasadh, 1 augustus

* Mabon, Herfstequinox, 23 september

De sabbats zijn de grotere feesten waarbij in covens vaak wat bijzonders wordt gedaan. Bijvoorbeeld een heel uitgebreid ritueel waar veel mensen een rol in spelen. Meestal wordt er dan gebruik gemaakt van riteel drama. Het jaarfeestritueel wordt afgesloten met een echt feest en dat is meestal nogal uitbundig. Bij sabbats worden ook vaak leden van bevriende covens uitgenodigd.
Deze feesten kun je zeker ook vieren als je een solitaire wicca bent, maar dan zal het allemaal wat ingetogener zijn en meer contemplatief. Een manier om dit te doen, is door het thema van het desbetreffende feest in die dag te verweven. Dit kun je doen door bijvoorbeeld je altaar en je huis te versieren, speciale gerechten te maken, jezelf op een bepaalde manier te kleden of naar buiten te gaan en contact te maken met de krachten van het jaargetijde. Met enige creativiteit is zijn deze dagen tot intense ervaringen te maken.

Uit dit lijstje blijkt wel dat het hele jaar door wordt stilgestaan bij belangrijke feesten. Door deze feesten te vieren sta je stil bij de gebeurtenissen in de natuur om je heen. Zo wordt je je heel bewust van de veranderingen in de levenskracht van de natuur. Als je dichter bij de natuur komt te staan, wordt je je op een bepaald moment ook ervan bewust dat wat in de natuur gebeurt ook in je eigen leven, lichaam en geest aanwezig is. Transformatie is hier het toverwoord en het bewust waarnemen van de krachten die deze oneindige cyclus in stand houden, geeft de mens inzicht in zijn eigen plaats en functie in het geheel van de kosmos.

Alexandra ~ MandragoraWicca home

all graphics & content © Mandragora, 1995-2017
En dit betekent dat het niet de bedoeling is graphics en/of tekst van deze site te kopiëren en op je eigen site te zetten.