Solitair of Groep?
Als je op het wicca pad reist komt vroeg of laat de vraag, hoe je verder wilt gaan, alleen of samen met anderen, of misschien wel beide? Hieronder beschrijf ik allerlei zaken waarover mensen vaak vragen hebben.

De coven van dichtbij bekeken | Witches Apart Together | Magisch Partnerschap | Groepen in Nederland | Oppassen? | Leeftijdsgrenzen | Regels | Psychische gezondheid
Volmaakte Liefde, Volmaakt Vertrouwen


De coven van dichterbij bekeken
De coven, of heksenkring is voor veel mensen welhaast het meest mysterieuze wat je binnen de wicca tegenkomt. Heel moeilijk te vinden, en als je ze dan al te pakken hebt allemaal geheimzinnigheid. Allemaal zo exclusief, wordt er dan vaak gedacht..

De coven is in eerste, misschien wat oppervlakkige, instantie een hechte groep vrienden die samen studeren, vieren en de mysteriën ervaren. De hechtheid van de groep is van groot belang. Voor buitenstaanders kan die hechtheid worden ervaren als exclusiviteit. Voor de leden van een coven zorgt die hechtheid juist voor veiligheid. Immers, op het moment dat je voor langere tijd samenwerkt binnen een hechte groep, weet je wat je aan je mede-coveners hebt (en zij aan jou uiteraard). Het ervaren van religie, het vieren van je geloof, vergt over het algemeen heel veel openheid en niet te vergeten overgave. En wil je dit op kunnen brengen, dan zul je je op z'n minst helemaal op je gemak, ontspannen en veilig moeten voelen met de andere mensen in de groep. De afspraak om alles van de groep ook binnen de groep te houden is de meest eenvoudige manier om de veilige sfeer voor iedereen te waarborgen. Op het moment dat er iemand 'geluld' heeft, is het dan ook goed mis. Aangezien je in een sfeer van roddel, achterklap en wantrouwen niet echt meer bezig kunt zijn met waar het allemaal om draait: het samen beleven van de mysteriën van de Godin en de God.

De sfeer binnen de groep moet iedereen in staat stellen te kunnen geven en ontvangen. Als je nieuw bent zal dit moeten groeien. Als je elkaar al lang kent, ben je volledig op elkaar ingespeeld en gaat dit vanzelf. Er is dan een soort patroon gegroeid waarbinnen ieder zijn eigen plaats en functie heeft, waartussen verbindingen zijn gevormd waarlangs de communicatie (op alle niveaus) verloopt. Ik ga even verder in op dat patroon. Naast een groep mensen is de coven namelijk ook nog iets anders, niet bepaald zichtbaar, maar zeker wel merkbaar. De coven is een wezen, dat gevormd wordt door de energieën, emoties, wensen en kennis van de individuele groepsleden. Wanneer mensen jarenlang samenkomen en een hechte groep vormen, maakt het totaal van de individuen een soort afdruk op een ander niveau. Door het regelmatig delen van emoties, energie, en religieuze ervaringen binnen de groep, wordt die afdruk a.h.w. gevoed en levend gemaakt. En op z'n beurt trekt het covenwezen ook weer de aandacht van andere ongeziene wezens en energieën, die worden aangetrokken door de aard van het covenwezen. Zo'n wezen zou je de covendeva kunnen noemen. Je zou het kunnen zien als een soort afspiegeling van de groep in de Andere wereld. Als een groep individuen lang en regelmatig samenwerkt, gaat hun covendeva ook fungeren als een soort communicatiekanaal, of doorgeefluik naar de ongeziene kant voor de energiën en intenties van de groep mensen. Als je bij een coven wil, is het dus goed je te realiseren dat je dus niet alleen lid van een groep mensen wordt, maar dat je ook wat van jouw wezen bijdraagt aan de covendeva, die jouw 'patroon' in het eigen patroon zal moeten accommoderen. Waardoor het geheel, over tijd, ook weer zal veranderen.

Lid zijn van een coven hoeft zeker niet persé te betekenen dat je wicca alleen binnen covenverband beleeft. Lid zijn van een coven betekent niet dat je je eigen geloofs-autonomie binnen en buiten de groep hebt opgegeven en dat je ideeën volledig vervangen zijn door wat van de groep afkomstig is. Of dat 'men' zelfs voor jou bepaalt hoe alles zou moeten gaan. Je geeft nog steeds op je eigen manier vorm aan je wicca-zijn in je dagelijks leven. Dat je ervaringen en gedachtenuitwisseling binnen de groep hier invloed op kunnen hebben is natuurlijk logisch. Op de momenten dat je niet met de groep samen bent (meestal dus), zul je nog steeds van dag tot dag helemaal zelf moeten bepalen hoe je je religie beleeft, wat dus niet zo heel erg veel verschilt van het solitaire leven.

Andere groepsverbanden: het WAT principe
De laatste tijd ontstaan er ook andere manieren om samen en toch alleen de wicca te ervaren. Kiezen voor het solitaire pad kan naast de totale vrijheid zeker ook een gevoel van eenzaamheid en isolatie met zich meebrengen. Het Witches-Apart-Together idee gaat ervan uit dat solitaire wicca naast het solitaire leven ook behoefte heeft om ervaringen te delen. Vanuit een losse vriendschaps/kennissen basis worden dan, al naar gelang behoefte, samen met andere heksen of wicca's groepsbijeenkomsten georganiseerd. Zo'n bijeenkomst kan variëren van gewoon een gezellige klets- of discussie-avond tot het vieren van volle manen en jaarfeesten. Het initiatief voor de organisatie van een bijeenkomst komt dan meestal vaak vanuit de diverse (online) netwerken waar mensen elkaar min of meer kennen. Zelf denk ik dat bij het WAT principe het sociale aspect meestal de boventoon zal voeren, en daar is niets mis mee. Een mens heeft toch zeker wel recht op kameraadschap. Wel is het natuurlijk zo dat je dan met allerlei mensen samenwerkt die, net zoals jij, heel eigen ideeën hebben over de dingen des levens en allemaal een heel eigen ontwikkeling doormaken. Een groepsritueel kan heel aantrekkelijk lijken, maar verwacht niet dat de stemmingen en ideeën van al die mensen plotseling heel harmonisch zullen zijn, omdat je allemaal deelneemt aan hetzelfde ritueel. De uitwerking die een ritueel dan op je heeft zal heel anders zijn dan wanneer je het alleen deed of in een zeer hechte groep.

 

One on One: Magisch Partnerschap
En dan is er nog een laatste 'groepsverband' waarin de wicca beleefd kan worden en dat is het magisch partnerschap. Dit is een vrij onbekende manier, maar wel een heel logische. In vroeger tijden (jaren '50/'60) was het in vrij veel Gardneriaanse covens een regel geen individuen toe te laten, maar alleen man-vrouw koppels. Dit gebeurde dan omdat men vond dat op deze manier de polariteit en de onderlinge verhoudingen in de groep in balans bleven. Tegenwoordig gaat het het er bij de toelating tot een coven heel anders aan toe, maar het magisch partnerschap op zich zou tegenwoordig voor veel mensen een werkbare vorm kunnen zijn.
Wat houdt het concreet in? Simpel gezegd wordt het magisch partnerschap door twee mensen aangegaan die samen willen leren en samen de wicca willen beleven. Partners zijn betekent in deze context niet dat je perse een liefdesrelatie moet hebben, het kan wel. Meestal wordt de band gevormd op basis van (diepe) vriendschap of kameraadschap. Vergeet niet dat wat ik bij de coven vertelde over vertrouwen, veiligheid en overgave hier net zo sterk of misschien wel sterker geldt. Een van de belangrijkste zaken binnen deze manier van werken is communicatie; het uiten van je wensen, je ideeën, je twijfels, wat je wel en niet wilt en wat je zoekt. En natuurlijk luisteren naar de ander.
Wat de partner betreft ligt de keuze natuurlijk bij jezelf. Het is meestal een kwestie van wederzijdse aantrekkingskracht of sterk op dezelfde lijn zitten met de ander. Polariteit is in dit samenwerkingsverband een belangrijk begrip, maar hoe dit tot uiting komt, of hoe je dit wilt ervaren is aan jullie. Waarbij het dan misschien even goed is om in het achterhoofd te houden dat de voor de hand liggendste wens qua partner misschien niet altijd de beste is als je de samenwerking bekijkt als leertraject.
En wat doe je dan samen? Praten, visies uitwisselen, discussieren, stil zijn. Dapper zijn en dingen doen die je in je eentje moeilijk durft, maar met z'n tweetjes wel. Genieten van elkaars gezelschap, rituelen maken die ineens een stuk levendiger zijn, elkaar meenemen op reizen naar het onbekende, polariteit en de God en Godin in elkaar ervaren, veilig buiten rituelen doen, samen zingen en dansen, jezelf spiegelen en naar jezelf leren kijken door de ogen van de ander.

Zoals ik het hierboven beschrijf kun je misschien wel merken dat het niet bepaald een afstandelijke boel is. Dit soort samenwerking gaat diep en kan heel intens worden.
Naast alle goede dingen die het magisch partnerschap biedt, kunnen daaruit echter ook problemen voortkomen. Meestal hebben deze dan te maken wanneer een derde partij zich door het partnerschap buitengesloten voelt, of wanneer de focus op het partnerschap zo sterk wordt, dat andere relaties eronder gaan lijden. Het is bij deze vorm van samenwerking dan ook vooral belangrijk alert te blijven voor de gevoelens van alle betrokkenen en (logisch...) te blijven communiceren.

 

Groepen in Nederland
Er zijn inmiddels behoorlijk wat covens in Nederland. Meestal bestaan ze al een tijd, wat vaak inhoudt dat ze voltallig zijn tot het maximum aantal dat de groep bepaald heeft. Dertien mag dan wel de officiele max zijn, veel groepen houden het minder groot omdat zoveel mensen vaak simpelweg niet in de werkruimte van de groep passen. Naast de covens zijn er ook trainingsgroepen. Zo'n groep is meestal een onderdeel van een coven. Hierin wordt een groep nieuwe mensen samen opgeleid. Op deze manier wordt vanaf een min of meer gelijk niveau de kennis en ervaring opgebouwd, en zijn de onderlinge verschillen niet al te groot. Ook schept het een band als je allemaal samen aan het opleidingstraject begint ipv. dat je al enige nieuweling in een groep komt. Reken erop dat het best jaren kan duren voordat je in zo'n groep opgenomen kan worden. En wachtlijsten worden met de huidige hype alleen maar langer.
Het WAT gebeuren is meestal spontaan en niet zo strak georganiseerd. Veel van het groepsgebeuren vindt plaats in vrienden- en kennissenclubjes, waardoor het niet altijd makkelijk is erachter te komen wanneer en waar iets georganiseerd wordt, en daar vervolgens zomaar aan mee te doen. Je zal dan toch echt eerst wat wicca/hekserij georienteerde vrienden en kennissen moeten maken :-)

 

Oppassen?
Als je op zoek gaat naar covens, pas dan een beetje op voor groepen die wel heel makkelijk te vinden blijken te zijn en bij wijze van spreken in de Gouden (Klik) Gids staan. Er zijn organisaties/bedrijven/mensen die 'wicca' zo ongeveer verkopen in Nederland en België. Een coven zal nooit (veel) geld van je eisen voor lidmaatschap/training. Hoogstens vraagt men een kostendekkende bijdrage voor kopieer/verzendkosten of een bijdrage in de vorm van wierook, kaarsen, voedsel, koekjes of dranken voor in of na de rituelen. In ieder geval hoort de bijdrage geen rib uit je lijf te zijn. Is het dat wel zonder dat er verantwoording over wordt afgelegd, dan is het oppassen geblazen. Als je wordt uitgenodigd voor gesprekken met groepsleiders is het door Isaac Bonewits opgestelde Cult Danger Evaluation Frame een goede leidraad om in je achterhoofd te houden. Met deze vragenlijst kun je redelijk goed sekte-achtige aspecten van een bepaalde groep achterhalen. De algemene regel over het uiten van wederzijdse interesse tussen covenleiders en geïnteresseerden, is dat het initiatief altijd ligt bij de zoekende, nooit andersom. Zijn covenleiders stevig aan het recruteren, dan zou ik oppassen met de desbetreffende groep. Want waarom willen ze zonodig meer mensen bij de groep krijgen? Ben je minderjarig en ontmoet je een groep volwassen heksen die je uitnodigen voor nadere gesprekken zonder enige interesse te tonen voor je ouders, dan zou ik daar niet mee in zee gaan.

 

Leeftijdsgrenzen
Als je in een coven wil intreden zul je altijd 18 jaar of ouder moeten zijn. Je ouders staan dan niet meer voor je in en het is nu helemaal aan jou wat je met je leven doet. Je bent wettelijk vrij van de huiselijke banden en zult nu ook bepaalde verantwoordelijkheden moeten aanvaarden.
Als je wat ouder bent en wat meer levenservaring achter de rug hebt, sta je steviger in je schoenen en heb je wat meer zelfkennis waardoor je op een volwassen manier je plek binnen de groep kunt innemen. Het kan trouwens best zo zijn dat voor sommige covens de leeftijdsondergrens nog hoger ligt.

Als je alleen bent is er niet zoiets als een leeftijdsgrens om je met wicca bezig te houden. Je kunt altijd informatie verzamelen, je eigen ideeën ontwikkelen, jezelf vaardigheden aanleren. Wel is er een leeftijdsgrens om een wicca te zijn! Die leeftijdsgrens zal voor iedereen anders zijn. Het is de leeftijd waarop je leert beseffen dat het wicca zijn, priester of priesteres zijn inhoudt. En dan niet het woordje 'priesteres' of 'priester' maar de diepliggende betekenis en implicaties daarvan; de dienstbaarheid naar Goden en mensen toe. Wanneer je nog kind of tiener bent liggen nog heel veel alledaagse verantwoordelijkheden bij je ouders. Op een bepaald moment houdt dat langzaamaan op en krijg je je eigen leven in handen, je leert werkelijke, alledaagse, verantwoordelijkheid dragen. Met het priesterschap komt daar nog een heel andere soort, wat onalledaagse, verantwoordelijkheid bovenop. Wanneer je het volle leven zelf leeft en draagt, heb je de leeftijdsgrens voor het wicca zijn bereikt en staat die keuze voor je open. Ik hoop dat je beseft dat dit geen 'Laws' zijn, dit is iets wat van binnenuit komt, wanneer de tijd rijp is. Dit besef is, denk ik, niet iets wat je kunt afdwingen, het is iets wat je 'ontvangt'.

 

Regels
Voor velen een heikel punt. Hoe zit dat nou met regels binnen de wicca. Zijn ze er eigenlijk wel, of juist helemaal niet? Allereerst dan de covens. Iedere coven is autonoom en stelt zelf regels op. Regels, oftewel afspraken, komen voort uit de noodzaak een groep goed en doelmatig te laten werken. Zonder afspraken functioneert er weinig en weet je gewoonweg niet waar je aan toe bent. Regels kunnen binnen een organisatievorm als een coven zorgen voor focus en doelgerichtheid. De hoeveelheid regels zal over het algemeen afhangen van de hoeveelheid verantwoordelijkheid die de individuele groepsleden op zich willen of kunnen nemen.

Als je met de training binnen een groep aan de slag kunt, is het geen slecht idee voor je beslissingen neemt, te vragen naar de regels. Ze kunnen een indruk geven wat er van iedereen verwacht wordt, wat het organisatie- en opleidingsniveau is en wat de algehele sfeer binnen een groep is. Een groep is een levende entiteit en regels kunnen dus ook veranderen wanneer de behoefte verandert! Tussen groepen kan de hoeveelheid regels en de strengheid waarmee ze gehanteerd worden heel sterk verschillen. Er zijn groepen waarbinnen een hogepriesteres alle touwtjes heel strak in handen heeft en de leden dat erg prettig vinden, maar er zijn net zo goed ook groepen waarbinnen niemand echt de leiding heeft, alles samen besloten wordt en diverse verantwoordelijkheden rouleren.

Verder zijn er covens die aan elkaar 'verbonden' zijn doordat ze uit dezelfde traditie stammen of dezelfde inwijdingslijn hebben. De traditie zit 'em dan daarin dat er binnen de groepen sterke overeenkomsten zijn in de manier waarop de religie is vormgegeven. Dat kan bijvoorbeeld zitten in een bepaald gebruik van rituele teksten, rituele handelingen en de vormgeving van het trainingstraject. Deze zaken zijn in de loop van de jaren overgeleverd van groep naar groep. Binnen dit soort traditielijnen zijn regels aan de orde als het gaat om het afleggen van een eed bij een inwijding en de consequenties daarvan, het afsplitsen en oprichten van nieuwe groepen en de manier waarop de onderlinge verhoudingen werken tussen moeder- en dochtercovens.

Als je solitair bent heb je te maken met andere regels (die ook voor covenheksen gelden). Naast je eigen zelfopgelegde do's en don'ts heb je te maken met universele regels. Hieronder vallen bijvoorbeeld de natuurwetten en de occulte wetten. Dit soort wetten worden niet bekrachtigd door enig geloof of een bepaalde overtuiging. Ze zijn er gewoon en hun effecten manifesteren zich. Dit zijn zaken waar je niet aan kunt onttrekken en waar je vroeg of laat zeker mee te maken krijgt, al dan niet door ervaring en bepaalde inzichten. Verder zijn er nog algemenere regels waar je moeilijk omheen kunt, je komt ze vanzelf wel tegen....Een belangrijke om te onthouden is 'Garbage in, Garbage out'. Oftewel, de resultaten van je inspanningen zijn rechtevenredig met de moeite en aandacht die je in je eigen ontwikkeling stopt. Verwacht geen resultaten als je er geen moeite voor hebt gedaan.

Als laatste voor de beginnende solitairen nog iets om over na te denken. Veel mensen hebben in het begin problemen met de rituelen en vormen die binnen de wicca gebruikt worden. Ze lezen een boel boeken, komen ongewone zaken tegen en zeggen al vrij gauw 'daar heb ik niks mee' of 'daar voel ik niks bij', om bij gebrek aan beter alles dan maar te meten aan het criterium 'ik neem alleen iets aan als het goed voelt'. Bepaalde richtlijnen en vormen worden opgevat als regelgeving. Ze leggen die zaken gauw terzijde, komen tot de conclusie dat ze de hele wicca toch maar niks vinden en noemen zichzelf dan maar heks. Allereerst lopen veel mensen te hard van stapel, ze willen graag allerlei dingen uitproberen, zonder dat daarvoor de basis in henzelf aanwezig is. Met allerlei onbegrip en teleurstelling van dien. Wat daarnaast ook vaak vergeten wordt, is dat het tijd, moeite en aandacht kost om bepaalde zaken te doorgronden en je eigen te maken. Op het moment dat je die moeite wel neemt en een bepaald aspect dat je eerst wezensvreemd vond en als 'bindend' ervoer, eigen hebt gemaakt of hebt doorgrond, dan pas heeft het eigenlijk zin om te beslissen over de relevantie van iets voor jezelf. En ook dan pas kun je voor jezelf bepalen of bepaalde aspecten of 'regels' van de wicca wel of geen plaats krijgen binnen je solitaire beleving. Als iets dan niet voor je werkt, dan is dat zo, maar dan weet je door je onderzoek tenminste ook waarom. En zo kom je ook weer een stuk verder met je zelfreflectie, die altijd de basis zal blijven van je ontwikkeling op het wicca pad.

 

Je psychische gezondheid en het covenwerk, en wat dan als je alleen werkt?
Tja, het klinkt misschien wel hard maar als je in de knoop zit met jezelf of de wereld om je heen, is het geen goed idee in een coven te willen. Dit is geen plek om je problemen op te lossen, covengenoten worden je vrienden en zijn geen therapeuten. Bedenk dat er binnen de cirkel best heftige dingen kunnen gebeuren, die je perceptie van de wereld om je heen grondig kunnen veranderen. Of je dit dan ook nog kan hebben bovenop een vette depressie of een borderline persoonlijkheid, zou ik persoonlijk niet willen uittesten. De zware training zal voor een deel uit doorgaand zelfonderzoek bestaan, reken erop dat de deksel van je innerlijke beerput open kan gaan. Ben je al instabiel van nature, en krijg je al je weggestopte shit voor je kiezen, dan kan het wel eens meer zijn dan je aankunt.
Slik je bepaalde medicijnen om je geest in balans te houden? Bedenk dan dat veranderde bewustzijnstoestanden, energiewerk of magische technieken wel heel vreemde interacties aan kunnen gaan met de chemicaliën in je lijf, met alle gevolgen van dien.
Verder is het voor mensen met een aanleg voor schizofrenie, paranoia, fobiën, psychoses of angsten geen goed idee om met een wicca training aan de slag te willen. Doordat je gevoeligheid, je intuïtie en je 'Zicht' zich ontwikkelen in de loop van de tijd, kan het zijn dat eventuele paranoïde gevoelens of angsten versterkt worden, wanneer je dingen meent te zien of te voelen waarvan je niet zeker weet wat ze zijn en of ze wel of niet bestaan. Wanneer je totaal niet in staat bent te beoordelen in welk werkelijkheidniveau een waarneming thuishoort kan dit een behoorlijke aanslag doen op je psychische gesteldheid.

Verder is het een heel slecht idee om in magie een oplossing te zoeken voor psychische problemen. Het werken met magie versterkt juist bij mensen met diepgaande psychische problemen het onvermogen een gezonde, geaarde en vooral realistische kijk op de werkelijkheid te ontwikkelen of te behouden. Hierdoor kan iemand volledig de weg kwijt raken, en nog verder verwijderd raken van geestelijke gezondheid dan hij/zij al was. Iemand met dit soort problemen zou in mijn opinie alleen gestimuleerd moeten worden in het opbouwen of behouden van een stabiel leven in het dagelijkse, aardse hier en nu, zonder enige occulte fratsen.

Ben je psychisch niet in orde, maar wil je solitair wicca zijn, dan ben je natuurlijk niet gebonden aan een bepaald opleidingsprogramma. Je kunt helemaal zelf bepalen wat je wil doen of niet. Het geloof, het religie-aspect op zich, is niet iets wat gevaar oplevert, wat je met bepaalde kunde-aspecten ervan doet kan wel risico's met zich meebrengen. Als je alleen werkt is het alleen erg moeilijk te bepalen wat wel en wat geen gevaren met zich meebrengt. Als je het niet zeker weet zijn er via de heksencafes ervaren priesters en priesteressen te spreken bij wie je met dit soort vragen eigenlijk terecht zou moeten kunnen.

Als je solitair bent en je hebt psychische problemen, is het dus geen goed idee om aan magie te doen. Vergeet verder niet dat voor magie een zekere heftigheid in je bedoeling, je wilskracht en je emotie nodig is. Op het moment dat je uit balans bent, zullen al deze dingen ook uit balans zijn waardoor je geen idee hebt wat het eindresultaat wordt. Ook kan het moeilijk zijn om situaties en motivaties in te schatten en realistisch en objectief, vanuit verschillende standpunten, te bekijken. Hierdoor kunnen je beslissingen en ondernomen acties heel anders uitpakken dan misschien wel de bedoeling was. En waarschijnlijk zit je echt niet te wachten op een totaal uit de hand lopende situatie.
Divinatie is ook vaak af te raden. Vaak uiten je ongebalanceerde emoties zich extra heftig in je divinaties waardoor je nog verder uit balans geduwd kunt worden door wat je divinatiesysteem je laat zien. Gewoon aan de kant leggen tot je het gevoel hebt dat je weer je echte zelf bent. Of, wanneer je probleem permanent is, niet aan beginnen. Wicca kent zoveel aspecten dat je niets fundamenteels mist wanneer je besluit dat het niet zo verstandig is om te divineren. Bestudeer dan juist een aspect dat je ondersteunt in je genezing of je meer in balans houdt wanneer er geen echte genezing voor je probleem is.

Voor al deze adviezen geldt natuurlijk dat ze alleen zin hebben waneer je eerlijk en oprecht naar jezelf hebt leren kijken, problemen durft te erkennen en consequenties kunt aanvaarden. Sluit je in je ontwikkelingsproces je ogen voor het verwerven van zelfkennis, dan sla je dus wel een heel fundamenteel onderdeel van het wicca-zijn over.

 

Volmaakte Liefde en Volmaakt Vertrouwen
Dit credo is niet voor niets essentieel om in de cirkel te worden toegelaten. Heel vaak lees ik dat mensen covens maar niks vinden, die inwijding in je nakie, waarbij je ook nog eens wordt gebonden. Met allemaal vreemde mensen erbij. Jakkie. Op de een of andere manier begrijpt men blijkbaar niet goed waar Liefde en Vertrouwen voor staan en hoe je hiertoe komt. Het is niet iets wat je uitspreekt en dan is het er, het is iets waar je samen, jij, je begeleider, en de andere covenleden, naar toe groeit, en daar gaat veel tijd overheen. Uiteindelijk kan de opname in een coven alleen gebeuren wanneer alle betrokkenen voelen dat aan deze twee absolute voorwaarden voldaan kan worden.

Volmaakt Vertrouwen en volmaakte Liefde betekenen de overgave aan je eigen beslissing om de uitdaging van je levensvervulling aan te gaan, ingewijd te worden en alles wat daarna komt. Het is de overgave aan de Goden en het Grote Werk, het is de overgave aan je medemens die zich net zo goed overgeeft aan jou. Je wordt niet voor niets broeders en zusters in de cirkel.

Wanneer je alleen bent heb je te maken met volmaakte Liefde en volmaakt Vertrouwen naar jezelf en de Goden toe. Dat is de afspraak die je maakt. Je hoeft dan wel geen toegang te vragen tot de cirkel, jouw cirkel, maar je staat er uiteindelijk niet helemaal alleen in.
Ik denk dat deze overeenkomst ook eenzijdig en stilzwijgend met de mensen om je heen gemaakt kan worden. Als je als priesteres of priester deze idealen naar buiten toe uitstraalt, kun je daadwerkelijk als solitaire heks iets voor deze wereld betekenen.

Zelf heb ik hoe langer hoe meer het idee dat dit misschien nog wel veel belangrijker is dan de wiccan rede.

all graphics & content © Mandragora, 1995-2017
En dit betekent dat het niet de bedoeling is graphics en/of tekst van deze site te kopiëren en op je eigen site te zetten.
Alexandra ~ MandragoraWicca home